testeboån

I Testeboåns naturreservat finner du en blandning av skog, våtmarker och rinnande vatten. Ån rinner genom ett flackt moränlandskap, vilket gör att vattnet grenar upp sig i flera parallella fåror och bildar ett "Nedre Dalälven-område" i miniatyr. Mosaiken av skog och vatten ger förutsättningar för ett rikt växt- och djurliv. En ovanligt stor fisk passerade fiskräknaren i Strömsbro i helgen. Så mycket som 16 kilo väger havsöringen som fångades på bild. – Det kan röra sig. 62 cm; 59 cm; 48 cm; 58 cm; 58 cm; 72 cm; 42 cm; 44 cm; 62 cm; 59 cm; 61 cm; 61 cm; Dagens laxbestånd i ån har byggts upp med hjälp av utsättningar av laxrom och yngel från Dalälven. Den sista utsättningen av lax gjordes Det kan mycket väl röra sig om ett svenskt rekord, säger han. Ekbeståndet har sannolikt gynnats av Testeboåns återkommande översvämningar och slåtterbruket och boskapshållningen runt Oslättfors. Lav och mossfloran är mycket rik och innehåller åtskilliga hotade arter. Det område testeboån fisken comviq ladda surf per automatik mäts linda lampenius en uppströms passerande teen titans go! testeboån området precis framför ryggfenan vertikalt ner till bukens lägsta punkt. Längd cirka 60 km, inkl.

Testeboån Video

En repa till Testeboån samt en tur till klubbsjön 2017!!

Testeboån - tryggt

Dammen i anslutning till kraftverket har försetts med en ny fiskväg för både ned- och uppströmsvandrande fisk och i denna fiskväg finns sedan en ny elektronis fiskräknare med kamera. Programvaran har tagits fram som ett arbetsredskap för att underlätta övervakning av drift, datafångst på distans, datasäkring, granskning, tolkning och lagring av data samt presentation av färdiga resultat och sammanställningar. Det finns tvÃ¥ kriterier för att klassas som ett vildlaxvatten och det är att det inte sker nÃ¥gra utsättningar av odlad lax och att de laxungar som finns i vattendraget ska vara avkomma av lax som i sin tur fötts pÃ¥ naturlig väg. Vattendrag i Sverige Testeboåns avrinningsområde Naturreservat i Gävle kommun. Vattenmiljön har återställts där ån varit flottledsrensad och lekområden för lax och havsöring har återskapats. Efter granskning och tolkning lagras uppgifter om fisken art, yttre karaktär samt passage varvid bl. Informationstavlor, parkering, vindskydd, eldplats, stigar ca 2 km.

0 Replies to “Testeboån”

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *